Školy a výchovné instituce

ZŠ Dolní Lhota

Základní škola s kapacitou pro 103 žáků. Součástí je jídelna a školní družina. Dětem nabízíme zájmové kroužky, zábavná odpoledne, odborné besedy, pořádáme besídky pro rodiče a různé výlety nejen za kulturou. Ve škole působí pěvecký sbor Čtyřlístek. Při výuce …

ZŠ Klimkovice

Základní škola s kapacitou 660 žáků se školní družinou pro 90 dětí a jídelnou. Škola je zařazena do sítě škol podporujících zdraví v České republice. Vydáváme školní časopis Klimkováček. Nabízíme keramický, přírodovědný, počítačový, taneční a sportovní ...

ZŠ Ostrava, Gajdošova

Základní škola pro 420 žáků s 1. až 9. postupným ročníkem. K dispozici je školní družina, výtvarná učebna s vybavením stojany, tiskařské lisy, hudební učebna vybavená hudebními nástroji, televizí, DVD, CD, hifi-věží, keramická dílna s keramickou pecí, ...

ZŠ Ostrava, Gebauerova

Základní škola zajišťuje výuku pro 450 žáků s družinou. K dispozici je hřiště, které je možno využít na fotbal, basketbal, házenou, volejbal a nohejbal. Vydáváme školní časopis sovička.

ZŠ Ostrava, Kounicova

Provozujeme základní školu pro 450 žáků s družinou. Zaměřujeme se také na děti s vývojovými poruchami učení. Vedeme pěvecký a taneční kroužek, kroužek práce na počítači a internetu, sportovní a zdravotnický kroužek. Pořádáme kulturní a společenské akce pro ...

ZŠ Waldorfská Ostrava

Provozujeme základní školu pro 650 žáků se školní družinou i jídelnou. Poskytujeme školské poradenské centrum.

ZŠ Ostrava, Matiční

Základní škola pro 860 žáků s družinou a jídelnou. Výuka jazyků a práce s počítačem. Škola se také specializuje na děti s vývojovými poruchami učení a s dětmi mimořádně nadanými. Možnost návštěvy zájmových kroužků jako je hra na zobcovou flétnu, hudební, ...

ZŠ Ostrava, Nádražní

Základní škola zajišťuje výuku pro 700 žáků s družinou. Pro děti nabízíme sportovní volitelné předměty, výuku cizích jazyků, keramiku, informatiku, dramatickou výchovu a kroužek vedení k ochraně přírody. Vedeme turisticko-vodácký kroužek, míčové hry, ...

ZŠ Heleny Salichové Ostrava - Polanka nad Odrou

Základní škola vzdělává 340 žáků. Součástí areálu školy je jídelna, družina, knihovna, tělocvična, sportovní hala, fotbalové hřiště a běžecká dráha. Žáky se speciálními vzdělávacími potřebami integrujeme do běžných tříd a vzděláváme dle jejich učebních plánů. …

ZŠ Ostrava - Hrabová, Paskovská

Základní škola pro 700 žáků s družinou a jídelnou. Poskytuje služby školního psychologa.

ZŠ Ostrava-Hrabůvka, Klegova

Provozujeme základní školu s družinou pro 800 žáků se zaměřením na kopanou.

ZŠ Ostrava-Kunčičky, Škrobálkova

Základní škola pro 250 žáků s družinou, jídelnou a klubem. Nabízíme různé zájmové kroužky jako jsou například kroužky taneční, počítačové, turistické, dále míčových her a vaření. K vybavení školy patří i cvičná kuchyň, školní dílna, tělocvična s posilovnou, …

ZŠ Ostrava-Muglinov, Pěší

Provozujeme základní školu pro 350 žáků s družinou a jídelnou. Pořádáme zájmové kroužky, výlety, divadelní představení, tématické dny či sportovní akce.

ZŠ Nová Bělá, Ostarava

Provozujeme základní školu pro 120 žáků s jídelnou a družinou. Pořádáme tématické dny, dílny, výlety či zájmové kroužky.

ZŠ Ostrava-Petřkovice, Hlučínská

Základní škola pro 390 žáků s družinou pro 85 dětí a jídelnou. Vydáváme školní časopis Petřkováček. Nabízíme dramatický kroužek. Pořádáme matematické, výtvarné i dějepisné soutěže. Poskytujeme výchovné poradenství.

ZŠ Ostrava-Poruba, Aleše Hrdličky

Základní škola pro 600 žáků s rozšířenou výukou cizích jazyků, jídelnou a družinou.

ZŠ Ostrava-Poruba, Bulharská

Základní škola pro 540 žáků s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů. Součástí je jídelna a družina. Nabídka zájmových kroužků.

ZŠ Ostrava-Poruba, Čkalovova

Provozujeme základní školu pro 216 žáků s družinou a jídelnou. Nabízíme čtenářský, logopedický, kreativní či sportovní kroužky. Pořádáme sportovní, společenské a výtvarné akce, turnaje, soutěže a další. Disponujeme počítačovou učebnou.

ZŠ Ostrava-Poruba, Dětská

Základní škola pro 750 žáků s rozšířenou výukou tělesné výchovy. Zaměřujeme se především na lední hokej a plavání. Součástí školy je školní družina, jídelna, tělocvična a venkovní hřiště s umělým povrchem.

ZŠ Ostrava-Poruba, I. Sekaniny

Základní škola pro 650 žáků s rozšířenou výukou tělesné výchovy a informatiky. Součástí je i jídelna a družina. Nabízíme kroužek florbalu a vybíjené.

ZŠ Ostrava-Poruba, Jana Šoupala

Provozujeme základní školu pro 500 žáků se zaměřením na rozvoj sportovně talentovaných žáků, fotbalistů a gymnastek. Součástí je i školní družina, knihovna a jídelna. Organizujeme sběr papíru.

ZŠ Ostrava-Poruba, Josefa Valčíka

Základní škola s rozšířenou výukou hudební výchovy pro 450 žáků. Možnost využití školní jídelny a družiny. V objektu se nachází tělocvična, bufet, automat na mléko a jogurty i počítače umístěné na chodbách. Účastníme se matematických, literárních, jazykových, …

ZŠ Ostrava-Poruba, Karla Pokorného

Provozujeme základní školu pro 650 žáku s družinou a jídelnou. Nabízíme rozšířenou výuku výtvarné výchovy i specializované třídy pro děti s poruchami čtení.

ZŠ Ostrava-Poruba, Komenského

Základní škola s kapacitou 600 žáků s družinou pro 200 dětí a jídelnou. Vzdělávací program je rozšířen o výuku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Poskytujeme odbornou pomoc speciálních pedagogů a reedukační péči. Nabízíme hudební, sportovní, ...

ZŠ Ostrava-Poruba, Ľudovíta Štúra

Základní škola pro 450 žáků se školní družinou a jídelnou. Nabízíme sportovní fotbalové třídy, konzultační hodiny a pedagogicko – psychologickou poradnu. K dispozici jsou kroužky sportovní, jazykové, keramické, publicistické a informatiky. Pořádáme školní ...

ZŠ Ostrava-Poruba, Porubská

Provozujeme základní školu s celkovou kapacitou 690 míst. Škola nabízí rozšířenou výuku cizích jazyků. Součástí školy je školní jídelna a družina. Zajišťujeme dětem kulturní, sportovní, společenské akce a další mimoškolní aktivity.

ZŠ Ostrava - Radvanice, Trnkovecká

Základní škola pro 255 žáků s družinou a jídelnou. Poskytujeme výchovné poradenství a vedeme zájmové kroužky pro děti. Pořádáme akce pro veřejnost. Zúčastňujeme se vzdělávacích projektů.

ZŠ Ostrava-Stará Bělá

Provozujeme základní školu o kapacitě 550 žáků s jídelnou a družinou. Pořádáme zájmové kroužky, výlety, tématické dny a sportovní i jiné soutěže.

ZŠ Ostrava - Vítkovice, Šalounova

Provozujeme základní školu pro 450 žáků s družinou a jídelnou. Nabízíme metodiku drogové prevence, kroužek keramiky, hry na flétnu či na kytaru, informatiky, vaření či logopedie.

Základní škola speciální Diakonie ČCE Ostrava

Praktická a speciální základní škola poskytuje výchovu a vzdělávání pro děti a mládež ve věku 5 až 26 let s kombinovanými vadami (mentální postižení, různé formy dětské mozkové obrny, smyslové vady, autistické rysy, autismus). Zahrnuje vánoční besídky, ...

ZŠ Ostrava-Výškovice, Srbská

Základní škola pro 612 žáků s jídelnou, klubem a družinou. Výuka je zaměřená na sport a ekologii. Škola disponuje vlastní tělocvičnou a hřištěm.

ZŠ Ostrava-Zábřeh, Jugoslávská

Základní škola s kapacitou 860 žáků s družinou pro 247 dětí, jídelnou a klubem. Pořádáme kulturní, společenské a dětské akce včetně výletů a sportovních soutěží. Nabízíme zájmové kroužky. Poskytujeme reedukační péči pro žáky se speciálními vzdělávacími ...

ZŠ Vratimov

Provozujeme základní školu pro 405 žáků s družinou. Vydáváme školní časopis. Pořádáme zájmové kroužky, výlety, tématické dny či sportovní a jiné soutěže.

ZŠ Vratimov, Masarykovo náměstí

provozujeme základní školu pro 380 žáků s družinou. K dispozici jsou kroužky pohybové, sportovní, hudební, zdravotnické a keramické. Pořádáme školu v přírodě, kurzy plavání, lyžařský výcvik, výlety, exkurze a další akce pro žáky i jejich rodiče. vydáváme ...

Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková organizace

Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková organizace

Státní střední průmyslová škola zajišťuje výuku čtyřletých oborů stavebnictví, technické lyceum a geodézie a katastr nemovitostí.

Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace

Státní střední průmyslová škola zajišťující výuku čtyřletých oborů: mechanik seřizovač, strojírenství, ekonomika a podnikání , a tříletého oboru: obráběč kovů.

Matiční gymnázium Ostrava

Všeobecné čtyřleté a osmileté gymnázium nabízí zájmové kroužky jako pěvecký sbor, divadelní soubor, biologický a zdravotnický kroužek.

Přírodovědné gymnázium Ostrava, s.r.o.

Přírodovědné gymnázium Ostrava, s.r.o.

Přírodovědné gymnázium pro 360 studentů s jídelnou. Možnost studia v lékařské třídě, která je zaměřena na předměty lékařských oborů na vysokých školách. Rozšířená výuka jazyků.

Bezpečnostně právní akademie Ostrava, s. r. o., střední škola

Bezpečnostně právní akademie Ostrava, s. r. o., střední škola

Nabízíme obory Bezpečnostně právní činnost a Veřejnosprávní činnost (denní studium), Bezpečnostní služby (dálkové a distanční nástavbové studium). Uplatnění u policie a bezp. služeb, ve státní správě a samosprávě, v soudnictví, advokacii.

Mezinárodní obchodní akademie Ostrava

Mezinárodní obchodní akademie Ostrava

Střední škola s 24-letou tradicí, která poskytuje klasické vzdělání s maturitou na obchodní akademii, avšak s důrazem na mezinárodní prvek a globální prostředí. Má dva obory a to Obchodní akademii, který lze studovat v denní i dálkové formě a letos nově ...

Střední odborná škola umělecká a gymnázium, s.r.o.

Soukromé gymnázium se zaměřením na esteticko-výchovné předměty. Nabízíme čtyřleté denní studium, znalosti o výtvarné, literární i dramatické tvorbě.

Moravskoslezská obchodní akademie, s.r.o.

Soukromá střední odborná škola zajišťuje výuku čtyřletého denního oboru obchodní akademie.